Egra

Da vi skulle renovere på Fuhr måtte vi skaffe oss midlertidige lokaler. Det falt valget på  Egra der vi startet opp natur og teaterbarnehagen i 2014. Beliggenheten og hageanlegget skulle vise seg å være det mest perfekte sted for barnehage. Opprinnelsen var Egra gård som en seilskute skipper Børresen anla i 1870. Sveitserhuset har gjennom tiden vært både sykehus og gamlehjem, men nå blir det restaurert tilbake til opprinnelige kvaliteter og blir barnehage på ubestemt tid. Vi har også anlagt en flott og utfordrende lekeplass på området.

Stedlig ansvarlig

Solbjørg Bryn Rysstad
Telefon: 472 50 196

Daglig leder

Lene Pedersen
Telefon: 473 81 564
Epost: lene@villamatilda.no

Adresse

Dybedalsveien 9
4877 Grimstad